Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost FUEL TRANSPORT s.r.o.(dále jen FUEL TRANSPORT), se sídlem Hrušové 392, 763 12 Vizovice, nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpis společnosti FUEL TRANSPORT o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje shromažďované námi nebo nám poskytnuté, včetně osobních údajů shromážděných nebo zadaných prostřednictvím našich webových stránek a jakýchkoliv stránek mobilních operátorů, aplikací, pomocí ovládacích prvků „widget“ a jiných mobilních interaktivních funkcí (dále společně jen „aplikace“), prostřednictvím našich oficiálních stránek, jakož i prostřednictvím e-mailových zpráv v HTML formátu, které vám zasíláme.

Společnost FUEL TRANSPORT kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu poptávanou na webové stránce.

Návštěvou stránek akceptujete postupy popsané v tomto předpisu o ochraně osobních údajů a souhlasíte s nimi. Pokud s kteroukoliv podmínkou tohoto předpisu o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, webové stránky ani neposkytujte žádné osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

FUEL TRANSPORT s.r.o. zajišťuje v rámci Evropské Unie. Naprostá většina osobních údajů je nezbytná pro účely vytvoření nabídky, kupní smlouvy, servisní smlouvy a daňových dokladů.

Dle typu poptávané služby FUEL TRANSPORT s.r.o. pracuje s následujícími osobními informacemi:

Vytvoření a správa nabídky, prodej technologických celků (včetně prodeje doplňkových komponentů)

oslovení (u všech osob v rámci poptávky)
jméno (u všech osob v rámci poptávky)
příjmení (u všech osob v rámci poptávky)
e-mailová adresa
telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
číslo faxu (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)
údaje o platební kartě (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)

Dotaz k produktu


Ověřovací kód * captcha

Důležité upozornění

Společnost FUEL TRANSPORT s.r.o.
se sídlem Hrušové 392, 763 12 Vizovice, IČ 28927214,
byla převedena na jiný subjekt s jiným sídlem firmy.

Brzy oznámíme nové identifikační údaje.