Zpracování osobních údajů

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

FUEL TRANSPORT s.r.o. zajišťuje v rámci Evropské Unie. Naprostá většina osobních údajů je nezbytná pro účely vytvoření nabídky, kupní smlouvy, servisní smlouvy a daňových dokladů.

Dle typu poptávané služby FUEL TRANSPORT s.r.o. pracuje s následujícími osobními informacemi:

Vytvoření a správa nabídky, prodej technologických celků (včetně prodeje doplňkových komponentů)

oslovení (u všech osob v rámci poptávky)
jméno (u všech osob v rámci poptávky)
příjmení (u všech osob v rámci poptávky)
e-mailová adresa
telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
číslo faxu (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)
údaje o platební kartě (pokud se nám jej rozhodnete sdělit)

Dotaz k produktu


Ověřovací kód * captcha

Důležité upozornění

Společnost FUEL TRANSPORT s.r.o.
se sídlem Hrušové 392, 763 12 Vizovice, IČ 28927214,
byla převedena na jiný subjekt s jiným sídlem firmy.

Brzy oznámíme nové identifikační údaje.