BA95N/BA98N (E5)

Nedávno vešla v platnost evropská norma EN16942, která zavádí jednotné značení motorových paliv napříč celou EU. Pro automobilový bezolovnatý benzín platí označení E5 (BA95N). Nádrže jsou vyrobeny v provedení ATEX II pro uskladnění Hořlavých kapalin I. a II. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203 – automobilový bezolovnatý benzín). Vynikající řešení uskladnění a měřeného výdeje automobilového benzínu. Každá nádrž je vybavena automaticky také palivovým filtrem pro automobilový benzín. Tyto technologie vlastní všichni ti, kteří tankují své výrobní nebo cestovní prostředky. Proto na našich stránkách vítám mimo jiné taky majitele leteckých škol ULL a ULV. Samozřejmě také majitelé těchto překrásných strojů.

Nádrž na benzín BA95N
FSI 6000 ATEX II C-Box

FSI 6000 ATEX II C-Box
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 3000 ATEX II C-Box

FSI 3000 ATEX II C-Box
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 3000 ATEX II - eTouch

Nádrž na benzín FSI 3000 ATEX II – eTouch
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 3000 ATEX II

Nádrž na benzín FSI 3000 ATEX II
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 910 ATEX II

Nádrž na benzín BA95N
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 620 ATEX II

Nádrz na benzín FSI 620 ATEX II
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit

Nádrž na benzín BA95N
FSI 440 ATEX II

Nádrž na benzín FSI 440 ATEX II
Pro Hořlavé kapaliny I. Třídy nebezpečnosti (UN33/1203)
zobrazit